Your partner in British Dutch Business

Bent u zakelijk getroffen door Brexit? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u om uw bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. “We zetten 32 miljoen euro in om ondernemers die geraakt zijn door Brexit te ondersteunen bij hun internationale ambities,” aldus Marijn Leijten van RVO. 

Het doel van het EU-Handelsprogramma is om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Daarvoor is 32 miljoen euro beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit . RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade  &  Innovate  NL, de branche- en sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland.

 Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen ook nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit.

“We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft”

Marijn Leijten is als programmamanager samen met zijn team verantwoordelijk voor het EU-Handelsprogramma. Hij hoopt dat bedrijven die daar recht op hebben zich zo snel mogelijk aanmelden. Ook al staat er na hun aanmelding niet direct een kant-en-klaar programma voor ze klaar. Leijten legt uit waarom: “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft. We gaan dus in gesprek met deelnemers om vast te stellen wat zij nodig hebben. Op basis daarvan ontwikkelen wij gepaste ondersteuning. Zitten ondernemers in een oriëntatiefase? Dan willen ze mogelijk advies over hun handelsstrategie voor een bepaald land of gebied. Zijn ze al een stap verder, dan is een beursdeelname of handelsmissie misschien wat zij nodig hebben. Er kan heel veel, maar helaas loopt het programma maar tot eind 2023. Om zoveel mogelijk te kunnen doen voor ondernemers, is het dus belangrijk dat ze zich snel aanmelden.” 

Meedoen met andere ondernemers binnen sector of regio

Leijten vraagt ondernemers om ook hun door Brexit getroffen collega’s binnen de sector of regio te wijzen op de regeling: “Samen met vertegenwoordigers van de sectoren en regio’s gaan we ook collectieve programma’s opzetten.Wilt u met gelijkgestemde ondernemers de afzetmarkt uitbreiden naar land X? Dan kunnen wij ook het Nederlandse postennetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s in het buitenland inzetten. Bijvoorbeeld om een marktonderzoek te laten uitvoeren. Of om collectieve activiteiten te organiseren, zoals een beursbezoek of een handelsmissie.”

“De stip aan de horizon is dat u straks ook in andere landen succesvol zakendoet” 

Leijten benadrukt dat het programma ondernemers exclusieve dienstverlening biedt: “Alle aangeboden diensten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor wie zich aanmeldt voor dit programma. Zonde dus wanneer u als ondernemer zo’n mooie kans laat schieten. Terwijl u toegang kunt krijgen tot advies op maat of kosteloze toegang tot beurzen of handelsmissies. Het programma biedt uitstekende kansen om uw netwerk uit te breiden en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast ondersteunen we u waar dat kan ook met hele praktische diensten. Denk bijvoorbeeld aan het laten vertalen van uw website. De stip aan de horizon is dat u straks ook in andere landen succesvol zakendoet.”

Aanmelden met documenten uit administratie

U kunt als ondernemer toegang krijgen tot het programma wanneer u kunt aantonen dat u al voor 31 januari 2021 zakendeed met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt u om met enkele documenten uit uw bestaande administratie te onderbouwen dat u zakelijk bent geraakt door Brexit: “Mogelijk bent u omzet of marktaandeel kwijtgeraakt. Maar ook als dat niet zo is, wordt u misschien zakelijk benadeeld door handelsbelemmeringen. Bij uw aanmelding vragen we u om recente aanslagen van uw omzetbelasting en intracommunautaire prestaties te uploaden. Afhankelijk van uw situatie, komen daar nog uw douaneaanslagen bij. Kunt u die niet zelf uit uw administratie halen, dan zou u dat met een telefoontje naar uw accountant snel moeten kunnen regelen”, aldus Leijten. 

Aanmelden kan online op www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Heeft u vooraf alle documenten verzameld die u nodig heeft? Dan duurt het invullen van het aanmeldformulier ongeveer 5 minuten. Nadat u het formulier heeft verstuurd, krijgt u binnen 14 dagen bericht of u wordt toegelaten tot het programma.

“Voor diensten en activiteiten die u anders duizenden euro’s zouden kosten, betaalt u als deelnemer niets”

Voor ondernemers die zich afvragen wat meedoen aan het programma hen verder gaat kosten, kan Leijten duidelijk zijn: “Tijd, reiskosten en aandacht die u normaal ook steekt in de ontwikkeling van uw business. Dat is wat u nodig heeft om zoveel mogelijk uit het EU-Handelsprogramma te halen. Maar voor diensten en activiteiten die u anders duizenden euro’s zouden kosten, betaalt u als deelnemer niets.” 

In aanmerking komen voor BAR-compensatieregelingen

Naar verwachting kunnen ondernemers zich in de tweede helft van 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-bedrijfslevenregeling. Leijten raadt hen aan om niets te missen: “Meldt u zich aan voor het EU-Handelsprogramma, dan krijgt u vanzelf het laatste nieuws over de twee compensatieregelingen die eraan komen. Deze bieden een tegemoetkoming in Brexit-gerelateerde kosten die u heeft gemaakt of nog gaat maken. Voor deze regelingen is samen 218 miljoen euro beschikbaar en er komt een aparte aanmeldprocedure.”

Meer weten?

Ga naar www.rvo.nl/bar. Heeft u vragen over het EU-Handelsprogramma of de BAR-compensatieregelingen? Bel dan met RVO Klantcontact Internationaal via 088 042 42 42 (keuze 3-3) of stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.